top of page

Nhắn tin rủ đi chơi ? Có 5TEXTS

chi phí: 500.000đ

Bạn nhận được:

  • 1 khoá học online x 15 videos x 18 phút = 4.5 tiếng

  • Vĩnh viễn quyền truy cập khoá học

Cam kết sau khoá học:

  1. Biết cách rủ BẤT KỲ MỘT CÔ GÁI NÀO đi chơi (người lạ trên mạng, đã gặp nhưng không thân, hay giao tiếp thường xuyên)  QUA TIN NHẮN 

  2. Nắm các giai đoạn nhắn tin để rủ đi chơi

Học thử 1 bài nhé

bottom of page