top of page

Bước vào tình yêu
Sau 3 buổi hẹn

Chi phí: 1,900,000đ

Bạn nhận được:

  • 1 khoá học online x 17 videos x 25 phút = 7 tiếng

  • Vĩnh viễn quyền truy cập khoá học

Cam kết sau khoá học:

  1. Hiểu được tâm lý phụ nữ

  2. Nắm rõ quy trình từ bước tiếp cận -> hẹn hò -> trở thành người yêu

Học thử

1 bài nhé

bottom of page