top of page

GOOD BOY CHÚ Ý:
LÒNG TỐT CỦA BẠN ĐANG BỊ 
TRAP GIRL LỢI DỤNG THẾ NÀO?

:XEM DƯỚI NHÉ:

🫵

nhận diện 21​

​chiêu thao túng

​1. Lý do phụ nữ dễ dãi với trai hư, mà giữ giá với trai ngoan

2. Phụ nữ thao túng bạn bằng nước mắt thế nào?

3. Cô ấy nói "tự anh đi mà hiểu" thì phải hiểu ra sao?

4. Cô ấy đem người khác ra so sánh với bạn ý là gì?

5. Chiều sai ý bị nói là "VÔ DUYÊN", không làm gì thành ra "NHU NHƯỢC"

6. BẠN GHEN THÌ MANG TIẾNG THIẾU TỰ TIN, CÔ ẤY GHEN THÌ BẠN PHẢI UNFOLLOW

7. Quan tâm ít = "THỜ Ơ", Quan tâm nhiều = "KIỂM SOÁT"

 

8-> 21: còn thêm 14 chiêu để giải mã ...

chi phí

790,00

Bạn nhận được:

  • 1 khoá học online x 21 videos x 15 phút = 5 tiếng

  • PDF + Quizz + Tài liệu bổ trợ

  • Vĩnh viễn quyền truy cập khoá học

Học xong bạn sẽ:

  1. Hiểu được phụ nữ xấu trục lợi bạn thế nào + cách phản đòn​​

  2. Hiểu được con gái giận dỗi lúc nào thật, lúc nào là chơi chiêu + cách xử lý tình huống

  3. ​Hiểu cách làm chủ mối quan hệ để mọi việc xuôi theo ý bạn

Học thử 1 bài nào

bottom of page